Dashboard #1: Cockpit

Det første dashboard (Cockpit) viser dig som salgsleder samtlige leads for hele salgsteamet og bevægelsen over milepæle i forhold til teamets samlede budget.

Se hvordan det fungerer her.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk