Dashboard #2: Aktiviteter

I Dashboard Aktiviteter kan du se hvor mange gange hver sælger har gennemført de specifikke aktiviteter i salgsprocessen. Se hvordan det fungerer her.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk