Flyt lead gennem salgsproces

Hele ideen med Milestone Selling er, at måle om der er tilstrækkelig bevægelse gennem salgsproces og pipeline.

Se i denne video hvordan du flytter et lead fra fase til fase i jeres salgsproces.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk